Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Yhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille pysyvä mahdollisuus etäkokousten järjestämiseen (valtioneuvosto.fi)

Luotu: 02.09.2022

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat jatkossa pitää kokouksensa kokonaan etäkokouksina. Lisäksi helpotetaan ja selvennetään etäosallistumisen tarjoamista ja käyttämistä perinteisissä kokouksissa. Uudistus parantaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin. Tasavallan presidentti vahvisti lait tänään.

Jatkossa niin kokonaan etäyhteyksin pidettävissä kuin osittain läsnä ja osittain etänä osallistumiseen perustuvissa niin sanotuissa hybridikokouksissa kaikilla osallistujilla on täysimääräiset osallistumisoikeudet kokouksen aikana. 

Etäkokouksen järjestämisestä on oltava määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutoksesta voidaan päättää määräenemmistöpäätöksellä. Lisäksi yhtiön tai muun yhteisön hallitus voi päättää hybridikokouksesta. Tavallisella enemmistöpäätöksellä voidaan päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka velvoittaa tarjoamaan täydet oikeudet sisältävän etäosallistumisvaihtoehdon. Uudistuksen mukaisen etäosallistumisvaihtoehdon voi tarjota jo ensi viikosta alkaen, jos kokouskutsussa on uuden lain mukaisesti ilmoitettu etämahdollisuudesta.

Yhtiö tai osuuskunta voi lisäksi edelleen tarjota muita osallistumiskeinoja, kuten ennakkoäänestysmahdollisuuden tai mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana. Myös yhdistys voi edelleen tarjota ennakkoäänestysmahdollisuuden. 

Lisäksi pörssiyhtiöt voivat tämän vuoden aikana päättää etäkokousten edellytyksenä olevasta yhtiöjärjestyksen muutoksesta siten, että päätösehdotuksesta järjestetään vain ennakkoäänestys.

Lait tulevat voimaan ensi viikolla 11. heinäkuuta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 515 0074, etunimi.sukunimi@gov.fi

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

Artikkelin pääsee lukemaan täältä