Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Yhdistysverkosto mukaan tukemaan Veitsiluodon väkeä

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry sekä valtakunnallisen Sosped säätiön Feeniks-hanke kokoavat parhaillaan merilappilaista yhdistyskenttää sekä järjestöjen yhteistyökumppaneita Veitsiluodon irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden tueksi. Tarkoituksena on luoda alueelle yhteisölähtöinen tuen malli, jossa kolmas sektori tarjoaa mielekästä, tarvelähtöisesti suunniteltua ja Veitsiluodon työntekijöiden toiveisiin vastaavaa harraste- ja mentorointitoimintaa. Työn mahdollisesti päättyessä ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutuessa on tärkeää, että halukkailla on mahdollisuus olla mukana erilaisissa vapaa-ajan yhteisöissä ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita.

Aloite toimintaan tuli Feeniks-hankkeelta, jonka kohderyhmänä ovat ensisijaisesti miehet. Suuret tehdasyhteisöt ovat tyypillisesti miesvaltaisia työpaikkoja ja Kemissä syntyvien vapaa-ajan toimintojen sekä tuen suunnittelussa kiinnitetään nyt erityistä huomiota nimenomaan miesten toiveisiin. Mallista on saatu hyviä kokemuksia muualla ja Kemissä asiasta kiinnostuivat heti seudulla toimivat oppilaitokset sekä työllisyyspalvelut.

  • Näimme heti yhteistyössä mainioita mahdollisuuksia. Meillä on jo seutukunnalla toimiva järjestöverkosto, vapaaehtoistyön koulutusta ja aktiivista toimintaa, johon uusien tulijoiden on helppo päästä mukaan, Annemari Kallio iloitsee.

Alueellinen toimija saa itselleen mahdollisuuden luoda uutta, miehille suunnattua ryhmätoimintaa ja mahdollisesti vapaaehtoisia, vapaaehtoisen mentorointikoulutuksen, työnohjauksellista tukea vapaaehtoisille sekä taloudellista tukea ryhmätoiminnan järjestämiseen kuluvana vuonna.

Feeniks-hanke toteuttaa maanantaina 26.4. illalla ja keskiviikkona 28.4. aamulla järjestöille suunnatut Teams-infot, joissa kolmas sektori pääsee kuulemaan lisää tarjolla olevasta yhteistyöstä. Linkit infoihin löytyvät osoitteesta https://www.järjestötieto.fi/jaerjestoetietopalvelu/tapahtumat ja lisätietoa saa Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n toiminnanjohtaja Annemari Kalliolta, annemari.kallio@pyt.fi.

Tausta 
Feeniks-hanke (2019-2021) on kehittämishanke, joka suunnattu keski-ikäisille miehille, jotka konkurssien, digitalisaation tai uudelleenjärjestelyn takia ovat työttömyysuhan alaisia tai työttömiä. Hanketta hallinnoi Sosped-säätiö ja sitä rahoittaa STEA. Tavoitteena on sitouttaa miehiä oman alueensa yhteisöön sekä tukea heidän oppimistaitojaan ja lisätä toiveikkuutta. Mentorien ohjaamat harrasteryhmät tarjoavat osallistujille tekemistä, ystäviä, yksilöllistä mentorointia ja kiinnittävät miehiä yhteiskuntaan. Näin ennaltaehkäistään mahdollista syrjäytymistä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Lisätietoa: www.feenikshanke.fi.

Mukaan lähteville vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuus suunnitella heitä itseään kiinnostavaa toimintaa, ohjata ryhmiä ja mentoroida toisia miehiä yksilöllisesti yksityis- ja työelämään liittyvissä kysymyksissä. Heille on tarjolla työnohjauksellista tukea ja lisäksi Feeniks kattaa mentorikoulutuksen ja harrasteryhmien kulut. Saisitte siis osaavia vapaaehtoisia, resursseja toiminnan toteuttamiseen sekä työkaluja tavoittaa keski-ikäisiä miehiä mukaan toimintaanne. Kuulostaa ehkä liian hyvältä ollakseen totta, mutta Feeniksissä uskotaan, että tärkeintä on miesten auttaminen ja parhaiten se tapahtuu juuri teidänkaltaistenne alueellisten toimijoiden avulla. 

Kuvausta Feeniksin nykyisistä ryhmistä löytyy täältä

Lisätietoja: 
Feeniks-hanke: Miikka Vuorinen, hankepäällikkö. miikka.vuorinen@sosped.fi 040 164 6411

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *