Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Opiskelijoille

Yhdistykset avoimina oppimisympäristöinä tarjoavat monipuolisia tehtäviä opiskelijoille.
Opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä, joiden kautta on toteutettu erilaisia tapahtumia ja tuotettu tietoa yhdistysten toiminnan kehittämiseksi. Yhdistykset tarjoavat oivallisen työharjoittelu ympäristön ja mahdollisuuden lisätä osaamistaan yhdistys- ja vapaaehtoistyössä.

Mahdollisuuksia yhdistyksissä:

• opinnäytetöitä ja oppimistehtäväviä
• harjoittelupaikkoja
• vapaaehtoistoiminnan koulutusta
• vapaaehtoistoimintaan osallistumista
• osaamisen kartuttamista

Työyhteisöille

Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat voivat monin tavoin mahdollistaa työntekijöidensä vapaaehtoistoimintaa. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta on huolellisesti suunniteltu osa työyhteisön yhteiskuntavastuun ja sosiaalisen vastuun ohjelmaa. Työyhteisön vapaaehtoistoiminta lisää yrityksen sosiaalista vastuuta ja on yksi elementti niiden yhteiskuntavastuusta. Vapaaehtoistoiminta edistää henkilöstön hyvinvointia, hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä eri verkostoissa, suhteita lähiyhteisöihin ja tukee yleishyödyllisiä toimintoja.

Työnantajan tukema vapaaehtoistoiminta voi tapahtua työaikana tai työajan ulkopuolella. Vapaaehtoistoiminta voi liittyä työntekijän omiin työtehtäviin ja ammatillisiin taitoihin tai olla kokonaan työtehtäviin kuulumatonta toimintaa. Vapaaehtoistoiminta voi olla kertaluonteista tai säännöllistä ja yksin tai tiimeittäin tehtävää. Työnantaja hyötyy henkilöstön lisäksi vapaaehtoistoiminnasta monin eri tavoin:

  • työntekijöiden positiivinen ylpeys työnantajastaan ja sitoutuminen työyhteisöön
  • terve ja toimiva lähiyhteisö ja aktiiviset kansalaiset ovat yrityksen menestymisen perusta
  • henkilöstön tyytyväisyys, motivaatio ja yhteishenki
  • henkilöstön taitojen kehittyminen
  • vapaaehtoistoiminta tuo vaihtelua työhön
  • työnantajan julkinen imago