Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
kuntien vammaisneuvostot

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Tavoitteena on vammaisnäkökulman huomiointi päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

Useat kunnat ovat laatineet itselleen vammaispoliittisen ohjelman. Ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä. Se myös sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle.
Lähde: http://vane.to/vammaisneuvostot

Valtioneuvosto on asettanut uuden vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi on 26.1.2017–30.4.2019.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Meri-Lapin kunnalliset vammaisneuvostot:

Kemin vammaisneuvosto
Tornion vammaisneuvosto
Keminmaan vammaisneuvosto
Simon vammaisneuvosto
Ylitornion vammaisneuvosto
Tervolan vammaisneuvosto