Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Meri-Lapin Järjestökeskus Silta luo edellytyksiä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnalle Meri-Lapin alueella. Tuemme jäsenyhteisöjämme niiden arjessa pääsääntöisesti maksutta.

Tukea yhteistoimintaan- rajattomasti!
Kokoamme ja koordinoimme järjestöjen kehittäjäverkostoja ja työryhmiä yhteiskehittämisen ja kumppanuuden rakentajiksi.

Tukea yhdistysten viestintään ja toiminnan näkyväksi tekemiseen
Ylläpidämme ja kehitämme järjestötieto.fi – verkkosivuja ja toimitamme Sillan uutiskirjeen joka 2. viikko. Uutiskirjeemme kautta yhdistykset voivat viestiä toiminnastaan. Uutiskirjeen tilaat tästä.

Meri-Lapin yhdistyksille ja järjestöille laadimme tarvittaessa esitteitä ja tarjoamme maksutonta IT-tukea.

Esittelemme yhdistystoimintaa kunnille, oppilaitoksille ja yrityksille eri tapahtumissa sekä opastamme kävijöitä ottamaan yhteyttä alueen yhdistyksiin. Järjestökeskuksessa on saatavilla yhdistysten omia esitteitä ja muuta materiaaleja.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oyn sairaalan aulaan on avattu vuonna 2014 Järjestötietopiste, jossa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa niin ammattilaisille kuin sairaalassa käyville asiakkaille.

Tukea yhdistysten digikehittämiseen
Yhdistyksille ja järjestöille saatavilla maksutonta IT-tukea ja ohjausta paikan päällä Kemissä ma-ti klo 8.30-16.00 ja Tornion Järjestötalolla keskiviikkoisin 8.00-15.30. Torstaisin ja perjantaisin ajanvarauksella.
Lisätietoja: viestinta@pyt.fi
Ota yhteyttä

Linkkejä ja materiaalia

RahastoKenelleMihinMilloin voi hakea
ALFRED KORDELININ RAHASTOSuomalaiset ja Suomessa toimivat henkilöt ja yhteisöt työhön, joka pääsääntöisesti tehdään Suomessa. Tieteisiin, kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen.Tammikuu ja Elokuu
ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖKulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt.Säätiö jakaa vuosittain apurahoja kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin, tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja kulttuuriapuraha 21.9.-5.10.2022
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTOYksityishenkilö, työryhmä, yhteisö suomalaisen toteuttama, toteuduttava pääasiassa Suomessa tai sillä on oltava vahva kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan.Yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja.Hakuaika: 8.5.–31.5.2022
JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖAvustusta voivat hakea kaikki suomalaiset tai Suomessa asuvat tai toimivat yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut organisaatiot. Myös ulkomailla asuvat tai toimivat henkilöt tai tahot voivat hakea, mutta avustuksen kohteella on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen.Korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi. Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava selkeä ja vahva yhteys Suomeen.Koko vuosi
KALEVALA KORUN KULTTUURISÄÄTIÖHenkilöt ja yhteisötSuomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin.
KANSAN SIVISTYSRAHASTOMaakuntarahastot 
tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita.
Tukee turvallista tulevaisuutta edistäviä hankkeita, joissa on huomioitu osallisuus. Tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoiminnan tukemistaHakuaika: 1.-31.8.2022
KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖTiedeapurahaa voi yksittäisen henkilön lisäksi hakea tutkimusryhmälle, jolloin hakijana on (organisaatio) yliopisto tai tutkimuslaitos. Apurahoja taiteelliseen toimintaan myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina. Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteisöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin. Opiskeluapurahoja ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkintoa suorittaville pohjoiskarjalaisille– pohjoiskarjalaista syntyperää oleville – nuorille opiskelijoille. Toiminta-alueellaan tukee tieteiden, taiteiden ja muun kulttuuritoiminnan harjoittamista sekä pohjoiskarjalaisten nuorten opiskeluaHakuaika: Apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana.
KONEEN SÄÄTIÖApurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.Tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestetään teemahakuja.
Haku-aika: 1.–15.9.2022.
MAJAOJASÄÄTIÖ
MINELA- SÄÄTIÖAvustuksia voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat.Avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan.1. hakuaika 1.4.-30.4.
2. hakuaika 1.10.-31.10.
OLVI-SÄÄTIÖTieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitös-kirjatyöhön Lasten hyväksi tapahtuva toiminta,
vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta,
lahjakkaiden nuorten opinnot,
nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen.
Kotiseututyö,
luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen
keväthaku 1.1.-31.3.
syyshaku 1.7.-30.9.
PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖApurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt, joilla on y-tunnus.
Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn tai Suomessa toteutettaviin hankkeisiin.
Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen, joka edistää lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia.15.8.–30.9.2022
RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖLapset (0-10 vuotta) ja nuoret (11-18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän edunvalvojansa, Seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla Lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
1.10. – 31.10.2021.
Akuuteissa ennalta-arvaamattomissa lapsiin, nuoriin tai vanhuksiin kohdistuvissa hätätilanteissa voi avustusanomuksen tehdä myös muuna aikana.
STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN-SÄÄTIÖ Ainoastaan yhteisöt sekä muut järjestöt, voivat hakea avustuksia säätiöltä.Säätiö pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa.Vuoden 2022 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2022 mennessä.
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO /KeskusrahastoSuomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.Taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöilleTammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/ Pohjois-Karjalan rahastoApurahoja myönnetään pääsääntöisesti vain maakunnassa syntyneille tai asuville hakijoilleMaakuntaan kohdistuvaan tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä maakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin.10.1. – 10.2.2022
SOKEAIN YSTÄVÄT RYNäkövammaisen hakijan näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 50 %Maksuvaikeuksissa, vaikeissa taloudellisissa tilanteissa ja suoranaisessa taloudellisessa hädässä. Opinnoista aiheutuviin erityisiin kustannuksiin. Valmistuvat opiskelijat kannustusapurahalla. Kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille. muutosta aiheutuviin erityisiin kustannuksiin. Kodin välttämättömiin laitehankintoihin. Rajoitetusti näkövammaistyön konferenssien ja koulutustilaisuuksien osallistumiskustannuksiin. Tukea käsityöntekijöitä ammatissaan. Silmälääketieteelliseen tutkimukseen, erityisesti nuorille tutkijoille.Ympäri vuoden
VAMMAISTEN KOULUTUKSEN JA TYÖLLISTÄMISEN TUKI RY.Vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille.Edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ympäri vuoden
VAMMAISTEN LASTEN  NUORTEN TUKISÄÄTIÖAlle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä. Taide-, liikunta- tai muita harrastuksia. Opiskelua. Työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä varten. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistäKevään apurahojen hakuaika päättyy 2.5.
Syksyn apurahojen hakuaika päättyy 2.11.