Järjestötieto.fi

Vanhoja hankkeita

Eväitä reppuun 2021-2023

Tukea nuorille
Autamme nuorta löytämään järjestön, jossa hän pääsee kokeilemaan itseään kiinnostavia tehtäviä. Hankkeen työntekijä kulkee nuoren rinnalla ja tarjoaa tukea aina kun nuori sitä tarvitsee. Nuori saa järjestössä tekemästään vapaaehtoistoiminnasta osaamistodistuksen, josta voi olla hänelle hyötyä tulevaisuudessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai ovat vaarassa joutua sinne.

Tukea järjestöille
Onko teidän järjestössänne nuorelle sopivaa tekemistä? Haluaisitteko tarjota nuorelle mahdollisuuden tutustua järjestönne toimintaan ja vapaaehtoistyön tehtäviin matalalla kynnyksellä? Hankkeemme työntekijä kulkee järjestönne ja nuoren rinnalla sekä tarjoaa tarvittavan tuen teille molemmille.

Tiivistetään yhteistyötä nuorten parissa toimivien kesken
Hankkeen tavoitteena on myös tuoda esiin järjestöjen tarjoamaa tukea ja toimintaa nuorille. Hanke järjestää infoja ja tapahtumia, joiden tavoitteena on tiivistää monitoimijaista yhteistyötä nuorten parissa toimivien kesken.

Hanke toimii kolmen pohjoisimman järjestökeskuksen alueella

  • Rovaniemen Kansalaistalo Rovaniemellä
  • Järjestökeskus Kitinen Sodankylässä
  • Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakka kuuden kunnan alueella: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio

Hankkeen toteutusaika on 2.8.2021-30.6.2023.

Hankkeen päätoteuttajana toimi MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry / Rovaniemen Neuvokas.

Eväitä reppuun -hankkeen Facebook
Eväitä reppuun -hankkeen Instagram

euroopan sosiaalirahasto
vipuvoimaa eulta

Yhtäköyttä- kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsi- Pohjassa- hanke (Leader 2017-2018)

Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa- hanke (ESR 2015 -2018)

Kansalaistoiminnan keskus Majakan toimintaan sekä järjestölähtöisen auttamistyön koordinaatioon ja verkostojen kehittämiseen Kemi-Tornion seutukunnassa (2004-)

Majakan päättyneitä hankkeita:
Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia -hanke (2013-2014)
Lapin virtuaalijärjestö -hanke (2010-2013)
Tietoteknologialla Yhteistyöhön -hanke (2007-2009)