Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Meri-Lapin Järjestökeskus Sillan tavoitteena on:

  • edistää yhdistysmyönteistä ilmapiiriä
  • edistää yhdistysten keskinäistä ja yhdistysten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä
  • vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä
  • tukea yhdistysten vapaaehtois- ja vertaistoimintaa
  • lisätä yhdistystoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä
  • lisätä yhdistysten painoarvoa ja osallistumista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
  • edustaa jäsenkuntaansa sekä tehdä yhdistystoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä sekä antaa   lausuntoja
  • pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä päätöksentekijöihin ja viranomaisiin
  • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja kehittämistoimintaa yhdistystoimintaa koskevissa asioissa