Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 6/2023

Pääkirjoitus: Järki voitti eduskunnassa

Työ- ja tasa-arvovaliokunta teki järjestöjen ja ennen kaikkea vaikeasti työllistyvien ihmisten kannalta tärkeän päätöksen viime torstaina. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) voimakkaasti ajama palkkatukiuudistus kaatui. TEMin maalaama kuva kilpailun ja valtioiden rajat ylittävän kaupan vääristymisestä todettiin yksimielisesti epärealistiseksi. Samaa arkijärkistä ajattelua tarvitaan nyt muussakin avustuksia koskevassa sääntelyssä.

Lue uutisemme: 100 prosentin palkkatuki jatkuu

Kuukauden kysymys: Mitä uusi ilmoittajansuojelulaki edellyttää järjestöltä?

EU:n whistleblower-direktiiviä koskeva laki astui voimaan 1.1.2023. Ilmoittajansuojelulain pääasiallinen suojelukohde ovat työntekijät, joille on järjestettävä ilmoituskanavat, joiden kautta he voivat tuoda esiin työnantajansa toiminnassa havaitsemansa lainvastaisuudet ilman pelkoa siitä, että työnantaja tämän seurauksena ryhtyisi vastatoimiin esimerkiksi irtisanomalla ilmoittajan tai heikentämällä tämän työehtoja ja -olosuhteita.

Mitä väärinkäytöksiä ja organisaatioita laki koskee? Miten ilmoitus pitää pystyä jättämään? Mihin mennessä ilmoituskanava on otettava käyttöön? Entä miten yhdistyksen hallitus saa tiedot yhteisön sisäisistä ongelmista ja väärinkäytöksistä, jotta niihin kyetään puuttumaan tehokkaasti? Lue juristimme Patrik Metsätähden vastaus.

Ajankohtaista: 100 prosentin palkkatuki jatkuu – Järjestöjen vahva vaikuttamistyö sai eduskunnan puolelleen

”Olemme todella tyytyväisiä, että eduskunta kuuli kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa työskentelevien järjestöjen huolen ja korjasi ministeriön esityksen virheet”, kiittää pääsihteerimme Vertti Kiukas. Jos ministeriön esitys olisi toteutunut, se olisi syrjäyttänyt työmarkkinoilta pysyvästi suuren joukon ihmisiä. Järjestöjen 100-prosenttisella palkkatuella on työllistetty henkilöitä, joilla on osaamiseen liittyviä vajeita, terveydellisiä haasteita sekä työmarkkinoilla toimiseen liittyviä puutteita. Lue lisää.

Jäsenyyden hallinnointia ja kirjanpitoa virtaviivaistetaan yhdistyslaissa

Uusilla yhdistyslain säännöksillä laajennetaan ja selvennetään päätösvallan delegointimahdollisuuksia yhdistyksen jäseneksi ottamisessa ja eroilmoitusten vastaanottamisessa. Pieniltä yhdistyksiltä ei enää edellytetä kahdenkertaista kirjanpitoa. Lue lisää SOSTEn uutisesta. 

Sosiaali­etuuksien alikäyttö suurempi ongelma kuin väärinkäyttö

”Jos ihminen ei hae etuuksia, hänen riskinsä syrjäytyä kasvaa. Kasaantuvista talousvaikeuksista voi seurata häätöjä, pikavippikierteitä, avioeroja. Terveys voi pettää ja tuloksena olla työkyvyttömyys.” SOSTEn erityisasiantuntijat Erja Saarinen ja Anna Järvinen kirjoittavat SOSTEblogissa sosiaalietuuksien alikäytön ongelmista ja ratkaisuehdotuksista. Lue lisää blogista.

Mediassa

Lue myös Saarisen ja Järvisen Helsingin Sanomista 8.2.2023 julkaistu kirjoitus:
Pääkirjoitus | Vieraskynä: Sosiaalietuuksien alikäyttöön on puututtava uusin keinoin

Sote-järjestöt tarjoavat digitukea mutta kaipaavat itsekin tukea digitaitoihinsa

Yksi Järjestöbarometri 2022 -raportin kiinnostavimmista tuloksista kertoi, että sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat muun toimintansa ohella myös merkittäviä digitaitojen opettajia ja digituen antajia. Monet järjestöt tarvitsevat omaa toimintaansa ja ihmisille antamaansa digitukea ajatellen mahdollisuuksia kehittää myös omia digitaitojaan, kirjoittavat SOSTEblogissa erityisasiantuntija Mirva Gullman Digi- ja väestötietovirastosta sekä tutkija Juha Peltosalmi SOSTEsta. Lue lisää blogista.

Haku käynnissä: Apua tarjolla kolmelle järjestölle rahoitushakuun

SOSTE on mukana Metropolia AMK:n toteuttamassa MINNO-projektissa. Keväällä 2023 MINNO tarjoaa kolmelle sote-järjestölle mahdollisuuden hankesuunnitelman laadintaan liittyvään yhteistyöhön Metropolian kanssa. Tavoitteena on hankesuunnitelma, jolle järjestö voi hakea rahoitusta. MINNO-projekti 2/23 toteutetaan 13.3.–27.4. Ehdota haastettanne ratkaistavaksi ja järjestöänne projektiin 23.2. mennessä.

SOSTEkirjeen voi lukea tästä