Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje – 44/2022

PÄÄKIRJOITUS

Kiinnostavatko terveyserot poliitikkoja?

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että Suomessa on länsimaalaisittain suuret terveyserot väestöryhmien välillä. Miehet elävät lähes kuusi vuotta lyhyemmän elämän kuin naiset. Mitä pienemmät tulot, sitä sairaampaa väkeä, ja Itä- ja Pohjois-Suomessa kansalaisten terveys on huonompi kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa.

Vaikka hallitus toisensa jälkeen on tavoitellut terveyserojen kaventamista, toteumaa ei juuri ole. Keväästä asti valmisteltu terveyserojen kaventamiseen tähtäävän parlamentaarisen komitean asettaminen kaatui äskettäin siihen, ettei oppositio suostunut nimeämään siihen edustajiaan. Toivottavasti tämä kertoo enemmän pelin politiikasta kuin siitä, ettei itse asia kiinnosta.

AJANKOHTAISTA

Sote-uudistuksessa terveyserot pitää ottaa vakavasti

”THL:n mukaan arviolta ainakin 80 000 henkilötyövuotta voitaisiin välittömästi saavuttaa, mikäli sairauksien esiintyvyys ja kuolleisuus laskisivat kaikissa sosiaaliryhmissä samalle tasolle kuin ne nyt ovat korkeimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla”, kirjoittaa erityisasiantuntijamme Kaarina TamminiemiLue lisää hänen blogistaan.

Vuoden vapaaehtoinen 2022

Kansalaisareenan raati valitsi Vuoden 2022 vapaaehtoiseksi Eva-Maria Strömsholmin Vaasasta. Raati huomioi Strömsholmin ansiokkaan vapaaehtoistoiminnan syöpäpotilaiden parissa. Strömsholm on toiminut muun muassa Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:ssä perustajajäsenenä ja varapuheenjohtajana, ja hän toimii tukihenkilönä syöpäpotilaille. Lue lisää Kansalaisareenan sivulta.

KUUKAUDEN KYSYMYS

Mitä korvauksia järjestö voi maksaa vapaaehtoiselle?

Vapaaehtoistensa ansiosta järjestöt pystyvät tarjoamaan esimerkiksi tukihenkilö- ja harrastustoimintaa. Joskus kuitenkin on epätietoisuutta vapaaehtoistyön osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Voiko maksaa matka- ja majoittumiskorvauksia ja internet-yhteyden vapaaehtoisen kotiin? Saako käyttöön antaa puhelimen? Entä saako vapaaehtoista muistaa kiitoslahjalla? Lue juristimme Patrik Metsätähden vastaus.Patrik Metsätähden Lue juristimme Patrik Metsätähden vastaus.

SOSTEkirje täältä