Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje – 34/2022

Pääkirjoitus:  Yhdistyslain uudistus jää kesken

Viime vuosina on tehty pitkään työtä yhdistyslain uudistamiseksi, ja eduskunta on saamassa käsittelyynsä melko hyvän paketin. Monet keskeiset, järjestöjen laajasti kannattamat muutokset ovat kuitenkin jäämässä toteutumatta, esimerkiksi järjestöjen yhdistymistä helpottavat pykälät sekä byrokratiaa vähentävät toimintaryhmät. Viimeksi mainitut madaltaisivat kansalaistoiminnan aloittamisen ja toimintaan osallistumisen kynnyksiä, sillä toimintaryhmien ei olisi pakko esimerkiksi valita hallitusta eikä pitää vuosikokouksia. Toivottavasti eduskunta patistaa hallitusta etenemään myös näiltä osin.


 Tule seuraamaan suurta rahakeskustelua: Ketkä ovat sote-uudistuksen voittajat ja häviäjät?

#Sotepol-päivät huipentuvat suureen rahakeskusteluun: Ketkä ovat sote-uudistuksen voittajat ja häviäjät? Mitkä alueet kukoistavat ja mitkä kärvistelevät rahan puutteessa? Entä miten taataan jatkossa yhdenvertaiset palvelut ikääntyvässä Suomessa? Panelisteina Kuntien eläkevakuutus KEVAn toimitusjohtaja Jaakko Kiander, Kuntaliiton johtaja Sanna Lehtonen, kansanedustaja Aki Lindén (sd.), kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Ilmoittaudu lähiosallistujaksi Säätytaloon asap ja etäosallistujaksi viimeistään 10.10.

Lue lisää ja osallistu sotpol-päiville


 Ajankohtaista: Järjestöbarometri 2022: Valtaosa järjestöistä arvioi, että niiden riippumattomuuteen kohdistuu riskejä

Järjestöjen näkemykset oman autonomiansa toteutumisesta ovat yleisellä tasolla varsin myönteisiä. Kuitenkin selvä enemmistö (71 %) järjestöistä arvioi, että niiden autonomiaan kohdistuu erilaisia riskejä. Järjestöjä huolestuttaa yleisimmin rahoitus, sen poliittisen ja resurssien käytön ohjauksen lisääntyminen sekä strategisen autonomian väheneminen, selviää uudesta Järjestöbarometri 2022 -kyselystä. Lue lisää kyselyn tuloksista.

Järjestöjen on tärkeää olla mukana priorisointikeskustelussa

Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, ja priorisointia eli menetelmien ja palveluiden asettamista tärkeysjärjestykseen tehdään sosiaali- ja terveydenhuollossa päivittäin. Potilasjärjestöjen ja kansalaisten kannattaa olla aktiivisesti mukana priorisointia koskevissa keskusteluissa ja tuoda omia näkökulmiaan esille, kirjoittaa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran MinhLue lisää hänen blogistaan.

EAPN-Finin Köyhyysvahti 2022 julkistetaan 17.10.

Suomen köyhyysraportti julkistetaan aamukahvitilaisuudessa maanantaina 17.10. kello 9. Osallistua voi SOSTEn toimistolla tai etänä. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta siihen täytyy ilmoittautua. Raportti sisältää tilasto- ja tutkimustietoa köyhyydestä sekä köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä. Sitä kommentoivat tutkija Lauri Mäkinen Turun yliopistosta sekä sosiaalityön emerita professori Leena Eräsaari.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat tapaavat 26.10.

Kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa etsitään ratkaisuehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Ehdotukset käydään läpi keskiviikkona 26.10. kello 16–17 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Tapahtuman avaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, ja sen järjestävät EAPN-Fin, Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE ja Työttömien Keskusjärjestö ry. Tervetuloa!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan


 Teemapäivät: Tänään 6.10. vietetään Euroopan omaishoitajien päivää

Omaishoitajaliitto vaatii tasa-arvon edistämistä omais- ja läheishoidossa ja kampanjoi yhdessä eurooppalaisten omaishoitojärjestöjen kanssa 6.10. Hoivatyön epäreilu jakautuminen sukupuolten kesken vaikuttaa naisten urakehitykseen, ansiotuloihin ja eläkekertymään. Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan työssäkäyvät naiset tekevät palkatonta hoivatyötä tuplasti enemmän kuin miehet. Hoivaaminen kuormittaa erityisesti yli 45-vuotiaita naisia.

Selkäviikko 10.–16.10. – Jokaisen selällä on merkitystä

Viikko huipentuu maailman selkäpäivään sunnuntaina 16.10. Selkäviikko nostaa esiin selän hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja rohkaisee pitämään huolta selän toimintakyvystä pysymällä aktiivisena arjessa ja noudattamalla terveellisiä elintapoja. Paikalliset selkäyhdistykset järjestävät selkäviikolla maksuttomia ja kaikille avoimia tapahtumia. Lue lisää niistä ja teemaviikosta selkakanava.fi:stä.