Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 32/2022

Pääkirjoitus: Järjestöjen digituki mittavaa

Kuluvan vuoden Järjestöbarometrissa kartoitettiin järjestöjen jäsenilleen antamaa digitukea. Se paljastui erittäin merkittäväksi ja paljon odotettua suuremmaksi. Kautta järjestökentän liitot tukevat yhdistyksiään ja koko järjestökokonaisuus henkilöjäseniään erittäin laajasti.

SOSTEN TAPAHTUMAT: Tervetuloa Sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville! 

Teema: Planetaarinen terveys

Planetaarinen terveys -ajattelussa ihmisen ja luonnon hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa. Elinvoimainen ja monimuotoinen luonto tukee myös ihmisen terveyttä. Sotepol-päivillä pohditaan, miten ihmisen ja luonnon yhteys voidaan huomioida päätöksenteossa ja terveydenhuollossa. Ajankohtaisesta tilanteesta kertoo ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi Suomen ympäristökeskus SYKEstä ja tutkijanäkökulmaa tuo Suomen ensimmäinen Planetary Health -lääkäri Hanna Haveri Päijät-Sotesta.

Ajankohtaista: Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

SOSTE on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen, jolla turvattaisiin välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito käynnissä olevan työtaistelun aikana. SOSTE toteaa, että paras potilasturvallisuuden tae on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on hyvät edellytykset suoriutua työstään laadukkaasti. Näihin hyviin edellytyksiin kuuluu muun muassa riittävä henkilöstön määrä, hyvä johtaminen, laadukkaat työvälineet ja myös työstä saatava korvaus etuineen.

Apuvälineistä saa apua arkeen vain, jos palvelut toimivat

SOSTE nosti sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuuden esille useiden muiden järjestöjen tavoin, että apuvälinepalvelut eivät käytännössä useinkaan toimi lain ja apuvälineasetuksen hengen mukaisesti. Apuvälineen käyttäjän on tultava kuulluksi itseään koskevissa asioissa, muistutti SOSTE.

Hyvä tietää: Keskustelutilaisuus pandemiavalmiutta ja -vastetta koskevasta sopimuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ke 28.9.2022 klo 10.30 – 12  Säätytalolla keskustelutilaisuuden Maailman terveysjärjestön (WHO) alaisessa hallitusten välisessä neuvotteluelimessä neuvoteltavana olevasta pandemiavalmiutta ja -vastetta koskevasta sopimuksesta. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta vaatii ilmoittautumisen viimeistään 23.9. klo 12 mennessä: jessi.tasanko@gov.fi. 

SOSTEkirje täältä