Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 27/2023

Pääkirjoitus: Uutta poliittista kulttuuria

Maan uusi hallitus on heti kautensa alussa irtautunut kahdesta ennen vaaleja puolueiden yksimielisesti kannattamasta ja hyväksymästä päätöksestä. Kumpikin niistä on merkittävä ja ihmisten hyvinvoinnille keskeinen. Veikkausvoittovarajärjestelmän jälkeisestä järjestöjen rahoituksesta sovittiin parlamentaarisesti, mutta uusi hallitus ei sopua kunnioita. Alkuvuodesta eduskunta hyväksyi yksimielisesti uuden vammaispalvelulain, mutta nyt Petteri Orpon hallitus haluaa avata sen. Ollaan päätösten sisällöistä mitä mieltä tahansa, yhdessä sovittua on ollut tapana kunnioittaa.

Syrjintää ja rasismia kokevien tilanteisiin tarvitaan nopeasti konkreettisia parannuksia

Turvallinen arki vailla syrjintää ja rasismia tulee varmistaa kaikille. Haavoittuvimpien ryhmien, etenkin lasten ja nuorten, kokemaa rasismia ja syrjintää pitää kitkeä nopeasti ja tukea lisätä. Nämä ovat painotuksia SOSTEn vastauksessa kirjalliseen kuulemiseen hallituksen tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä. SOSTE muistuttaa myös, että järjestöt ovat keskeisiä toimijoita syrjinnän vastaisessa työssä. Niiden voimavarat on turvattava, ja viranomaisten tulee tehdä niiden kanssa yhteistyötä.

Lue tiivistelmä lausunnostamme

Emme kannata vammaispalvelulain voimaantulon siirtoa

Eduskunnan juuri yksimielisesti hyväksymän lain uudelleen avaaminen ei ole hyvää hallintoa. SOSTE ei kannata voimaantulon siirtämistä. Mikäli siirtoon päädytään, tulee lakiin tehtävät mahdolliset muutokset valmistella huolellisesti yhteistyössä laajasti lain kohderyhmiä edustavien järjestöjen kanssa.

Lue lausuntomme

SOSTEkirje luettavissa täältä