Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 25/2023

Luotu: 28.06.2023

Pääkirjoitus: Järjestöbyrokratiaan tultava suunnanmuutos

Edellisen hallituksen aikana oli paljon puhetta ja hieman kirjallisia mietintöjäkin siitä, kuinka järjestöihin kohdistuvaa byrokratiaa tulisi lieventää ja autonomiaa lisätä. Aitoa kykyä tai halua parannuksiin hallituksella ei kuitenkaan ollut. Sen sijaan STEA ja STM ovat kulkeneet toiseen suuntaan. On esimerkiksi puututtu siihen, kuinka järjestöissä vietetään ruokatauot ja linjattu avustuskelpoisuudesta, jos työntekijöille on sallittu työajalla liikuntaa. Uuden hallituksen ohjelma herättää toiveita, että suunta kääntyy – toivotaan, että selvityksistä siirrytään tekoihin.

Hallitusohjelma: SOSTE kokosi hallitusohjelman viisi seurattavaa asiaa

Orpon hallituksen ohjelma sisältää hyviä esityksiä muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, osatyökykyisten työllistämisestä sekä sosiaaliturvajärjestelmämme selkiyttämisestä. Suurta huolta herättää erityisesti eri leikkaustoimien kumuloituvat vaikutukset kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. SOSTE pitää tärkeänä, että päätösten vaikutukset arvioidaan huolellisesti, jotta ne kohdentuvat oikeudenmukaisesti, eivätkä lisää eriarvoisuutta tai kasvata terveyseroja.

Lue lisää SOSTEn uutisesta

Ajankohtaista järjestöissä: Uusi järjestökyselypohja helpottaa maakunnallisen ja alueellisen tiedon tuottamista

Miten yhdistysten vapaaehtoisten määrä ja talous ovat kehittymässä maakunnassa? Millaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä yhdistykset tekevät hyvinvointialueella?

Muun muassa näitä asioita voi selvittää Järjestöjen sote-muutostuen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koostamalla maakunnallisella järjestökyselyllä. Kyselypohja on ladattavissa Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuudesta Innokylästä.

Lue lisää ja hyödynnä kyselypohjaa

Ilmastonmuutos: Save the date: ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskentelevien tapaaminen 17.10.

SOSTE järjestää sotejärjestöjen ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskentelevien tapaamisen 17.10.2023. Tapaamisessa tutustutaan eri järjestöjen ilmasto- ja ympäristötyöhön, keskustellaan ajankohtaisista teemoista sekä pohditaan potentiaalisia yhteistyön tapoja. Tapaamisen alustava ajankohta on klo 9-14 sisältäen lounaan. Ilmoittautuminen ja lisätietoja elokuussa SOSTE-kirjeessä.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Simo Rissanensimo.rissanen@soste.fi.

SOSTEkirje luettavissa täältä