Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 23/2023

Luotu: 14.06.2023

Pääkirjoitus: Järjestöosallistuminen muuttuu

Minulla oli kunnia osallistua viikonloppuna Matti Siltasen 90-vuotisjuhliin. Matin ura vapaaehtoisena raittius- ja elämäntapaliikkeessä on kestänyt yli 80 vuotta. Monille vapaaehtoisille toimiminen sosiaali- ja terveysjärjestössä on lähes koko elämänkaaren kestävää – he ovat toimintamme selkäranka. Osallistumisen muodot kuitenkin muuttuvat, eikä edes toimintaan osallistuminen ja järjestön jäsenyys ole enää välttämättä yksi yhteen. Samalla meidän järjestöjenkin on muututtava, ja myös rahoituksen ja byrokraattisten velvoitteiden on huomioitava maailman muutos.

Kuukauden kysymys: SOSTElakineuvontaMiten järjestöissä tulisi valmistautua mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin?

Tietoturvaloukkauksen riskien arvioinnissa merkitystä on sillä, millaisesta loukkauksesta on kyse. Jos henkilötiedot päätyvät vääriin käsiin, on riski yleensä suurempi kuin jos tiedot tuhoutuvat. Samoin yhdistyksen asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien arkaluonteisten tietojen katoaminen aiheuttaa selvästi vakavamman riskin kuin yhdistyksen jäsenlehden tilaajatietojen katoaminen. Miten siis varautua?

Lue juristi Petri Metsätähden vastaus

Ajankohtaista: Sosiaalibarometri 2023: Kelassa palvelu pelaa, mutta etuuksien hakeminen on silti haastavaa

Tuoreen Sosiaalibarometrin 2023 mukaan Kelan esi- ja toimihenkilöt arvioivat asiakkaiden saaman palvelun hyväksi mutta suhtautuvat kriittisesti etuuksien hakuprosessiin. Melkein puolet heistä arvioi, etteivät Kelan lomakkeiden sisällöt ja etuuksia koskevat päätökset ole asiakkaille selkeitä tai ymmärrettäviä. Henkilökohtaista tukea tarvitsevia asiakkaita ohjataan omatoimisiin digipalveluihin, joita kaikki asiakkaat eivät pysty tai osaa käyttää.

Lue lisää Sosiaalibarometristä

Raportti kertoo järjestöavustusten ja yhteistyön tilanteen hyvinvointialueittain

Hyvinvointialueet ovat vastanneet sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista pian puoli vuotta. Järjestöjen sote-muutostuki on julkaissut raportin järjestöyhteistyön tilanteesta hyvinvointialueilla kesäkuussa 2023. Raportti tarkastelee järjestöavustusten, järjestöyhteistyön rakenteiden, strategioiden, osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannetta kullakin alueella. Lisäksi tarkastelussa ovat Suomen kestävän kasvun ohjelman hyvinvointialuekohtaiset hankesuunnitelmat.

Lue lisää raportista

Hyvinvointialuepäättäjä toivoo järjestöiltä tietoa ja aktiivisuutta

Järjestöjen tärkeimmät tuomiset hyvinvointialueelle ovat aktiivinen vaikuttaminen ja tieto siitä, mitä asukkaille kuuluu, katsoo Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula. ”Mikä on ihmisten kokemus arjestaan ja minkä pitäisi muuttua, että ihmisten hyvä elämä onnistuisi paremmin sekä maaseudulla että kaupungissa?” Aula tarkentaa. Lue Aulan haastattelu.

Järjestöavustukset esillä hyvinvointialuekierroksella

Järjestöjen hyvinvointialuekierroksella puhuttivat muun muassa järjestöavustukset, hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen kumppanuus sekä järjestöjen tarjoaman tuen saaminen mukaan palvelupolkuihin. Järjestöjen sote-muutostuen hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström tiivistää blogissaan muutostuen kevään tärkeimmät asiat ja kertoo, mihin on tärkeää vaikuttaa seuraavaksi. Lue lisää hänen blogistaan. Läs mer i hennes blogg.

WHO:n yleiskokouksen antia järjestöedustajan näkökulmasta

”Oli mukava omakohtaisesti nähdä, miten jo toistakymmentä vuotta sitten SOSTEn yleiseen keskusteluun tuomat hyvinvointitalouden ajattelutavat ovat saaneet ilmaa siipiensä alle ja lähteneet lentoon Suomen ja Euroopan lisäksi globaaleilla foorumeilla.” Näin kertoo erityisasiantuntijamme Päivi Opari, joka osallistui WHO:n kokoukseen järjestöedustajana. Lue lisää hänen blogistaan.

Hyvä tietää: Vapaaehtoistyön arvo Suomessa lähes 3,2 miljardia €

Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffrén on tehnyt tuoreen laskelman Suomessa tehdyn vapaaehtoistyön vuotuisesta arvosta. Laskelma on tehty vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisareena ry:lle. ”Vapaaehtoistyö lisää aiempien tutkimusten mukaan sen tekijöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Tämän tuoreen laskelman mukaan vapaaehtoistyön arvo on vuosittain lähes 3,2 miljardia euroa eli 1,3 prosenttia BKT:n arvosta”, Hoffrén sanoo. Lue lisää Kansalaisareenan sivuilta.

SOSTEkirje luettavissa kokonaisuudessaan täältä