Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 19/2023

Luotu: 17.05.2023

Pääkirjoitus: Pidetään sovitusta kiinni

Suomalaisessa politiikassa parlamentaarisia työryhmiä ja komiteoita käytetään vähän ja harvoin. Ne ovat tarpeen asioissa, joissa rakennetaan siltaa yli vaalikausien tai linjataan valtakunnan suuria kysymyksiä, kuten puolustusta ja sosiaaliturvaremonttia. Myös viime vuonna päätetty veikkausvoittovarajärjestelmän lakkauttaminen perustui parlamentaariseen työhön, jonka osana kaikki eduskuntapuolueet sopivat lisäksi järjestöjen rahoitustasosta seuraavan vaalikauden loppupuolelle asti. 

Nyt kantautuu useaa kautta tietoja, etteivät kaikki tulevaa hallitusta rakentavat puolueet ole rahoitustasoon sitoutuneet. Se on huolestuttavaa paitsi niiden tukea ja apua tarvitsevien ihmisryhmien näkökulmasta, joita me järjestöt työllämme palvelemme, myös parlamentaarisen järjestelmän pelisääntöjen ja luottamuksen kannalta. Nyt on aika vaikuttaa, että puolueet pitävät sanansa.

Ajankohtaista: Vinkkejä onnistuneisiin hyte-neuvotteluihin järjestöille ja hyvinvointialueille

Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä alueella tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (hyte). Vuosittaiset hyte-neuvottelut ovat myös järjestöille tärkeä osallistumisen paikka. SOSTEn, Järjestöjen sote-muutostuen, Kuntaliiton ja Hyvil Oy:n vinkkilistat tarjoavat apua hyte-neuvottelujen käytännön kysymyksiin sekä järjestöille että hyvinvointialueille.

Lue lisää ja tutustu vinkkilistoihin

SOSTE lausui sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä ja kannustaa myös jäseniään lausumaan

Sosiaaliturvakomitean välimietintöön kerätään lausuntopalautetta tiistaihin 23.5. kello 16 saakka. SOSTE on jo jättänyt oman lausuntonsa, jota jäsenjärjestömme voivat hyödyntää omassa lausuntotyössään. Tutustu SOSTEn lausuntoon, ja jätä oma lausuntosi lausuntopalvelussa.

SOSTEn tapahtumat: Tervetuloa palkkatukiuudistus-webinaariin 31.5.

Palkkatuki uudistuu heinäkuun alussa. Palkkatukisääntelyä yksinkertaistetaan. Uudistuksen tarkoitus on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä. Tavoitteena on, että työnantaja pystyy aiempaa paremmin ennakoimaan, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada. Tule kuuntelemaan, mikä muuttuu ja mitä tulisi huomioida jatkossa tukea haettaessa. Alustajana lakimies Tarja Krakau työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Kyselyt: Lapsen ääni -kysely 2023  –  Mitä sulle oikeesti kuuluu?

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lasten vuodesta 2001 lähtien toteuttama kysely, jonka avulla selvitetään lasten ja nuorten kokemuksia eri teemoista. Nyt selvitetään 12–17-vuotiaiden kokemuksia taloudellisesta tilanteesta, mielen hyvinvoinnista sekä palveluista. Kyselyä saa jakaa eteenpäin, vastauksia toivotaan mahdollisimman laajasti erilaisilta lapsilta ja nuorilta. Vastausaikaa on 31.5. asti. Tästä pääset kyselyyn, lisätietoihin ja aiempien vuosien kyselyraportteihin.

Vaikuta Lisää liikettä Suomeen -webinaarisarjan aiheisiin

Liikkumattomuus ja liian vähäinen liikunta aiheuttavat Suomessa vuosittain yli 3 miljardin kustannukset. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen työryhmä hakee nyt äänestyksellä 3–5 yhteiskunnallista aihetta, joilla yhdessä lisätään liikunnan määrää ja ylläpidetään toimintakykyä Suomessa. Vastausten pohjalta järjestetään webinaarisarja Lisää liikettä Suomeen – Mera rörelse till Finland. Työryhmä haluaa osallistaa yhteistyöhön laajasti eri toimijoita yli toimialojen. Jokaiselle toteutettavalle teemalle tarvitaan vastuutaho. Äänestä sisällöistä ja/tai ilmaise kiinnostuksesi webinaarin järjestäjäksi tai puhujaksi tai avuksi 31.5. mennessä. Webinaarisarjan kokonaisuus löytyy Olympiakomitean sivulta.

Koko SOSTEkirje luettavissa täällä