Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
SOSTEkirjeTiedotteet

SOSTEkirje 1/2023

Pääkirjoitus: Jokaiselle kuuluu hyvä elämä

Viime vuodet ovat opettaneet, miten vaikea on nähdä tulevaisuuteen. Vuoden 2020 alkaessa emme osanneet ennustaa pandemiaa. Vuosi sitten moni ei uskonut sodan alkavan Euroopassa.

Vaikka kauas tulevaan on vaikea nähdä, on aina mahdollista toimia lähellä, tässä ja nyt. Vaalivuonna 2023 keskeinen haaste SOSTElle on haavoittuvien ihmisryhmien oikeuksien puolustaminen ja toiminta köyhyyden ja syrjään jäämisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Järjestöjen toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että eduskunnan käsittelyssä oleva lakiehdotus sote-järjestöjen rahoituksesta etenee. Vaaleissa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa tavoitteemme on, että järjestöjen tuki ja apu voi jatkua. 

Järjestötyö SOSTEssa ja sen jäsenjärjestöissä on ihmisten sosiaalisten oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämistä. Järjestötyö itsessään on ennen kaikkea kohtaamisia ja niiden kautta tulevaisuuden uskon ja tekemisen rohkeuden löytämistä. Tämä koskee kaikkia toimijoita: luottamushenkilöitä, jäseniä ja työntekijöitä. On ilo toimia yhdessä kanssanne! Hyvää alkanutta vuotta 2023! 

Lue lisää Eija Koivurannan blogista. KUVA Meeri Uitti

EDUSKUNTAVAALIT 2.4.2023: 100 järjestötekoa -kampanja käynnissä! Osallistu tykkäämällä ja jakamalla postauksia somessa

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Silti useille tulee yllätyksenä, miten monin tavoin järjestöt tukevat ja auttavat eri elämäntilanteissa. Ilman järjestöjen erityisosaamista ja toimintaa moni jäisi vaille tuiki tärkeää turvaverkkoa. 100 järjestötekoa -kampanjalla lisätään eduskuntavaalien alla poliitikkojen ymmärrystä sote-järjestöjen merkityksestä kertomalla aitoja esimerkkejä. Seuraa tunnistetta #100järjestötekoa ja kanaviamme FacebookissaInstagramissa ja Twitterissä.
PS: Mukaan mahtuu vielä. Toimi pian ja lähetä järjestönne esimerkki täällä.

Ajankohtaista: Sote-uudistuksella on niin iso hintalappu, että siltä on lupa odottaa tuloksia

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyi hyvinvointialueille vuodenvaihteessa. SOSTE muistuttaa, että nykyhallituksen sote-uudistus on maksanut satoja miljoonia euroja, joten kansalaisilla on nyt oikeus odottaa uudistukselta myös tuloksia. Lisäksi sote-järjestöjen osaaminen on otettava käyttöön hyvinvointialueilla. Lue lisää SOSTEn uutisesta.

Selvitys sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista on julkaistu

Osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua on selvitetty erilaisia tapoja järjestää sosiaaliturvaa. Tutkijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän selvitysraportti sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista julkaistiin eilen. Selvityksessä arvioidaan ennen kaikkea perustulon, sosiaalitilin sekä yhden perusturvaetuuden ja osallistumislisän sopivuutta Suomen järjestelmään. Lue lisää STM:n sivuilta. 

Vuoden 2023 Sosiaalibarometrin kyselyt ovat liikkeellä

Vuoden 2023 Sosiaalibarometrin ensimmäiset kyselyt ovat liikkeellä. Kyselyaineisto kerätään tänä vuonna kolmessa osassa. Ensimmäisenä vastausvuorossa ovat TE-toimistojen johtajat, palvelujohtajat ja -päälliköt sekä kuntien työllisyyspalveluista vastaavat viranhaltijat. Sosiaalibarometri 2023 tutkii muun muassa palvelujärjestelmiä koskevia uudistuksia ja niiden vaikutuksia palveluiden käyttäjiin. Lue lisää.

SOSTEN TAPAHTUMA: Arvioinnin viisi tasoa -webinaari 5.2.

Toiminnan tuloksista on tärkeää yrittää saada kiinni ja osata kuvata, kuinka tavoitteita on saavutettu. Kaikki toiminta ei kuitenkaan taivu samanlaiseen arviointiin. Tunnin maksuttomassa webinaarissa käydään läpi, miten toiminnan luonne ja kohderyhmän tavoittaminen vaikuttavat arviointiin. SOSTE järjestää webinaarin yhteistyössä STEAn kanssa, puhujina erityisasiantuntijat Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää SOSTEsta ja Elina Vedenkannas STEAsta.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Kampanja: #kansalaiskyberteko-kampanja – kaikki mukaan Suomea ja yhteistä tulevaisuutta turvaamaan

SOSTE on mukana tammikuun alussa startanneessa #kansalaiskyberteko-kampanjassa, joka innostaa suomalaisia edistämään turvallisuutta ja yhteiskunnan toimintavarmuutta kyberuhkien edessä. Kampanjan pääkohderyhmänä ovat meidän kaikkien läheiset, vanhukset, nuoret ja lapset sekä muut erityisen tuen tarpeessa olevat. SOSTE rohkaisee jäsenyhteisöjään lähtemään mukaan kampanjaan. Lue lisää kampanjasta.

SOSTEkirje kokonaisuudessaan