Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Sosiaalibarometri 2022: kuntien hyte-rakenteet vahvistuneet, järjestöjen hyte-työtä arvostetaan

Keväinen tervehdys,

Ohessa linkki juuri julkaistuun Sosiaalibarometri 2022 -tutkimukseen, johon keräsimme osana Järjestöbarometri-kyselyä vastauksia alkuvuodesta. Tulokset perustuvat 1468 kuntien hyte-työtä koordinoivan henkilön, sote-johtajan ja alan sote-järjestön vastauksiin eri puolilta maata.

  1. vuotuinen barometri on erityiskatsaus, joka käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sisällöt koskevat kuntien hyte-toiminnan ajankohtaista tilaa, tulevia hyvinvointialueita hyte-työn näkökulmasta sekä järjestöjen osallisuutta tässä toiminnassa. Tuloksia on tarkasteltu soveltuvin osin myös hyvinvointialueittain.
https://www.soste.fi/sosiaalibarometri/sosiaalibarometri-2022/

Sosiaalibarometrin 2022 mukaan kuntavastaajat ovat varsin tyytyväisiä alueensa hyte-työhön. Hyte-työn johtamista ja koordinointia pidetään monilla alueilla onnistuneena. Hyvinvointikertomus palvelee palveluvajeiden havaitsemista, suunnittelua ja tiedolla johtamista selvästi aiempaa paremmin. Onnistuneimpina käytäntöinä pidettiin laajasti myös eri ryhmien liikuntamahdollisuuksia sekä moninaisia toimia ikääntyneille ja lapsiperheille. Joka viides kuntavastaaja nosti esille erityisesti järjestöjen tarjoaman toiminnan.

Kuntavastaajat ennakoivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle hyvinvointialueilla nykyistä vahvempaa asemaa. Sitä tukee hyvinvointikertomus, selkeä vastuutaho sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely strategiassa.

Hyvinvointialueiden käynnistymisessä huolestuttaa eniten vastuunjakojen ja käytännön yhteistyön organisoitumisen epäselvyys kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kolmannes kuntavastaajista ja järjestöistä vielä useammat pelkäävät joidenkin väestöryhmien hyte-työn kapenevan muutoksessa. Eniten huolta kannettiin ikääntyneistä, oppilashuollosta ja pienistä erityisryhmistä. Huolia perusteltiin resurssien niukkuudella ja ei-lakisääteisten sote-palvelujen karsimisella. Tämän ennakoitiin kohdistuvan myös järjestöjen tarjoamiin vapaaehtoisiin hyte-toimintoihin.

Sote-järjestöjen keskeisintä hyte-työtä on vertaistuki, kerhot, liikuntaryhmät, retket sekä tiedon kokoaminen, koulutus, ohjaus ja neuvonta. Valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt kokivat viime vuosien onnistuneimpina hyte-toimintoina erilaiset digipalvelut ja etätilaisuudet, paikallisyhdistykset liikuntaryhmät, kerhot ja muut säännölliset tapaamiset.

Hyvinvointialueilla järjestöjen osaamisen hyödyntämisen ennakoidaan toteutuvan paremmin kuin järjestöille tarjottavien tilojen ja avustusten. 68 prosenttia sote-järjestöistä epäilee rahoituksen vähenevän, ennen kaikkea pieniltä ja pieniä väestöryhmiä edustavilta yhdistyksiltä.

Sosiaalibarometri 2022 erityiskatsauksen toteutti SOSTE. sosiaalibarometri.fi -sivulta saat käyttöösi myös julkaisun tuloksista laaditut infografiikat sekä uutis- ja blogipäivitykset.

Toivottavasti julkaisun tiedoista on hyötyä työssäsi!