Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Pruntsin tilat perheiden kohtaamispaikkatoiminnan käyttöön – Pruntsin Poukama

Pruntsin tilat perheiden kohtaamispaikkatoiminnan käyttöön – Pruntsin Poukama

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 244                                                   

482/10.03.01.02/2022                                                                              

Valmistelu                        

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 4

Valmistelu:                          Liisa Niiranen

Perheiden piha, avoin kohtaamispaikka on toiminnallinen osa perhekeskusta ja palveluverkostoa. Kohtaamispaikkatoiminta vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukee perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Toiminta edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Kohtaamispaikassa on tarjolla MLL:n tuottamana sekä koordinoimana avointa toimintaa ja yhdessäoloa, vertaistoimintaa ja vertaistukiryhmiä, teemailtoja, tapahtumia ja tapaamisia ja se luo toimintaympäristön muulle vapaaehtoistoiminnalle. Lapsi- ja perhekohtaisena, kynnyksettömänä tukena kohtaamispaikassa voidaan myös tarjota tietoa ja asiantuntemusta, ohjausta ja neuvontaa sekä saattamista ammatillisen lisäavun piiriin. Sosiaali- ja terveystoimiala kohdentaa talousarvioon vuodelle 2021 varaamansa 10 000 euroa tämän toiminnan tukemiseen. Sosiaali- ja terveystoimialan budjetissa ei ole varausta ko. toiminnan tilavuokriin.

Ehdotus KJ Ruotsalainen:

Kaupunginhallitus päättää antaa Pruntsin tilat Perheiden piha-toiminnan käyttöön ilman järjestävien yhdistysten maksamaa tilavuokraa. Tilavuokrasta vastaavat sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi yhdessä.

Päätös KH 18.1.2021: Sosiaali- ja terveysjohtaja Liisa Niiranen esitteli asiaa kokouksessa. Tytti Kumpulainen ilmoitti esteellisyytensä (palvelussuhdejäävi) asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Asiasta tuodaan väliraportti kaupunginhallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 29.8.2022

Valmistelu:                          Vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

Perheiden avoimen kohtaamispaikan Pruntsin Poukaman toiminnat ovat käynnistyneet toukokuussa 2022. Kohtaamispaikan nimi vaihtui Perheiden pihasta Poukamaan. Kemissä kehitetään yhteistyössä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten verkostojen kanssa sähköistä perhekeskusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaisesti perhekeskuksiin kuuluu perheille avoin kohtaamispaikka. Kohtaamispaikkatoiminnan käynnistyksestä ja koordinoinnista on vastannut Vahvax -hanke. Viimeistään hankkeen päätyttyä perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan jatkajaksi siirtyy järjestötoimija. Toukokuusta lähtien Pruntsin Poukamassa on järjestetty avointa kohtaamispaikkatoimintaa. Vahvax -hankkeen lisäksi toimijoina ovat olleet MLL Lapinpiiri ja MLL Kemin paikallisyhdistys, Kemin seurakunta sekä SPR Kemin vastaanottokeskus. Syksyllä järjestöjen ja toimijoiden määrä lisääntyy. Tiloja ovat käyttäneet myös kaupungin omat työntekijät, kuten perheneuvola.

Vuodelle 2021 kaupunginhallitus on päättänyt antaa Pruntsin tilat Perheiden piha -toiminnan käyttöön ilman järjestävien yhdistysten maksamaa tilavuokraa. Perheiden kohtaamispaikkatoiminta jäi käynnistymättä vuonna 2021 koronaepidemian vuoksi.

Esittelijä                             Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus                 Kaupunginhallitus päättää antaa Pruntsin tilat perheiden kohtaamispaikkatoiminnan käyttöön ilman järjestävien yhdistysten maksamaa tilavuokraa vuodelle 2022. Tilavuokrasta vastaavat perusturva- ja hyvinvointitoimiala yhdessä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää laittaa Pruntsin tilavaraukset uudelleen haettavaksi ja jaettavaksi viranhaltijan päätöksellä.

Päätös                                Albana Mustafi esitti Aimo Tervahaudan kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten:

Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, suoritettiin kättennostoäänestys:

Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Peurasaari, Lescelius, Keskikallio, Kourula, Huusko, Auvinen ja Tiitinen.

Mustafi/Tervahaudan ehdotusta kannattivat Mustafi, Tervahauta ja Koivulehto. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen äänin 7 – 3.

Kaupunginhallitus päätti antaa Pruntsin tilat perheiden kohtaamispaikkatoiminnan käyttöön ilman järjestävien yhdistysten maksamaa tilavuokraa vuodelle 2022. Tilavuokrasta vastaavat perusturva- ja hyvinvointitoimiala yhdessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti laittaa Pruntsin tilavaraukset uudelleen haettavaksi ja jaettavaksi viranhaltijan päätöksellä.