Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
meri-lapin järjestöt oppimisympäristönä

Verkoston tavoitteena on yhteiskehittää järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja kumppanuutta. Verkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki oppilaistosyhteistyöstä kiinnostuneet järjestöjen ja oppilaitosten toimijat.