Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
meri-lapin järjestöneuvottelukunta

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan tarkoituksena on edistää kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, lisätä yhdistystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten ja vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvonta yhteistyötä.

Neuvottelukunnan tehtävät:

  1. toimia Lapin Liiton järjestöstrategiaa seudullisesti toteuttavan Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toteutuksen seuranta ja arviointiryhmänä
  2. seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia, tähän liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista digilisaatiota
  3. tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi
  4. käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten toimijoiden edustajista ja se kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät pdf