Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
meri-lapin järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto

lasten valikkoverkosto

Järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto on avoin lapsiperheiden ja lasten hyvinvointia edistäville, erilaisia palveluita ja toimintaa järjestäville yhdistyksille Meri-Lapin alueella. Elämänkaariverkostossa kohtaavat lasten ja nuorten parissa toimivat yhdistykset, seurakunnat ja kuntatoimijat.

Tavoitteitamme:

  • verkosto kokoaa alueen yhdistyksiä yhteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön
  • tekee näkyväksi yhdistystoimintaa hyvinvointialueella ja kunnissa
  • verkostossa käsitellään hyvinvointialueen ja yhdistysten yhteistyöhön liittyviä teemoja
  • verkosto vaihtaa kuulumisia ja tietoja ajankohtaisista tapahtumista
  • verkostossa kehittämään yhdistysten matalan kynnykset toimintamalleja ja palveluita

Tervetuloa verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä, toimittepa esimerkiksi sosiaali- ja terveysasioiden, kulttuurin, liikunnan tai kylätoiminnan parissa!

Tietoa verkostosta voi välittää muille alueen järjestötoimijoille, jotka toimivat lasten ja perheiden hyväksi. Verkosto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Verkostoa koordinoi Meri-Lapin Järjestökeskus Sillan järjestökoordinaattori. Lisätietoja: merja.simoska@setlementtitoivola.fi.