Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Lounais-Lapin yhdistysliitteemme on julkaistu!

Yhdistysliite löytyy 10.3.2021 julkaistun Lounais-Lappi nro 10:n sivuilta 15-18.

Erillinen PDF-versio liitteestä löytyy tästä.

To r n i o s s a
Meän Talolla aloitettiin kesällä 2019 äänilehden lukeminen Meri-Lapin näkövammaisille. Keskiviikkoisin talolla luetaan Lounais-Lappi ja Kotikulmilta, ja äänitteet menevät yli viidellekymmenelle Meri-Lapin näkövammaiselle. On tärkeää
saada paikallista ja ajankohtaista tietoa heille, jotka eivät pysty itse lukemaan. Lapin näkövammaisten yhdistys koulutti Meän Talon vapaaehtoiset toimintaan ja asensi tarvittavat ohjelmat. Äänilehden lukijaringin viisi vapaaehtoista
kokevat toiminnan mielenkiintoisena ja palkitsevana. Vappu ja Oskari Yli-Perttulan
säätiön avustuksella Meän Talon Marja-Leena, Riikka ja Suvi toteuttavat aikuisille kehitysvammaisille Voimavarojen lähteellä -kurssit ja Voin hyvin –ryhmätoimintaa. Toimintaa on toteutettu ja onnistumisen on taannut saumaton yhteistyö Tornion kaupungin kehitysvammatyöntekijöiden ja omaisten kanssa. Voin hyvin -ryhmä toteuttaa liikunnallisia-, kulttuurillisia- ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä
toimintamuotoja. Tornion kaupunki ja seurakunta ovatkin tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään kehittämis- ja koulutusyhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä toimii Meän talon vapaaehtoisten yhteiskouluttaminen, jossa toimijat ja toimintamuodot tulevat tutuiksi. Kaupungin kotihoidon kanssa taas Meän talo tekee tiivistä, asiakaslähtöistä yhteistyötä. Vuosittain vapaaehtoistoiminnan yli 250:stä pyynnöistä 80 % välittyy kaupungin kotihoidon kautta, loput tulevat asiakkailta, omaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Kulttuuripuolella Meän Talo jakaa asiakkailleen Tornion Kaikukortteja ja kirjastoauto pysähtyy kolmen viikon välein Meän Talon edessä. Työllistämisen saralla pitkäaikaistyöttömillä on mahdollisuus työllistyä Meän Talolle palkkatuella tai toimia työkokeilussa. Meän Talon työllistämisen yhteistyöverkostoon kuuluvat kaupungin työllisyyspalvelut, Tornion työvoimalasäätiö ja Lapin TE-toimisto. Oppilaitosyhteistyön kautta opiskelijat suorittavat harjoittelujaksoja ja tekevät opinnäytetöitään Meän talolle, minkä lisäksi yhdistys on mukana oppilaitosten hanketoiminnassa. Meän Talo sai alkunsa 17 paikallisyhdistyksen yhteishankkeena
vuonna 1998. Nykyään yhteistyössä mukana on 27 järjestötoimijaa ja vuosittain tiloja käyttää 25 eri yhdistystä, jotka tuottavat hyvinvointia seutukunnalle.

Länsi-Lapin hengitysyhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairautta sairastavien hyvää elämää. Työsarkaa riittää. Hengityssairauksia eli muun muassa astmaa, keuhkoahtaumatautia tai uniapneaa sairastaa ja sisäilmasta oireilee yhteensä noin viidennes kaikista suomalaisista.
Yhdistyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat asiantuntijatiedon ja vertaisvinkkien
jakaminen hengityssairauksista ja niiden oikeasta omahoidosta sekä jäsenten liikuntaharrastuksen tukeminen. Hengityssairaille liikunta on lääkettä! Pandemiakaudella yhdistyksen kasvokkain tapahtuvat tilaisuudet ovat tauolla. Tapahtumat käynnistyvät heti, kun voimme jälleen kokoontua turvallisesti.

Lapin Näkövammaiset ry neuvoo näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa ja järjestää näkövammaisille kerhotoimintaa. Kemissä kokoontuu säännöllisesti mm.
kuukauden kerho, naisten kerho, ICT-opetusta ja käsityötoimintaa. Torniossa kokoontuu kuukauden kerho ja allasjumppavuoro. Lisäksi toteutamme tapaamisia
yhteistyössä Meri-Lapin seurakuntien kanssa. Tapahtumiimme voi tulla yksin
tai avustajan kanssa. Palvelemme myös puhelimitse tai tarvittaessa kotikäynnillä.

Sukututkimusharrastus on leimallisesti eläkeläisten harrastus, mutta toki mukana on nuorempiakin asiaan innostuneita. Mukava harrastus tuo mielenvirkeyttä, aktiivisuutta, mielekästä toimintaa ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa. Meri-Lapin Sukututkijat ry on vuonna 2004 perustettu aktiivinen yhdistys, Kemin kaupunginkirjastolla neuvontailtoinaan.

Ti l a i s u u d e t ovat kaikille avoimia maksuttomia tilaisuuksia. Aloitteleva
sukututkija perehdytetään netin sukututkimuslähteiden käyttöön, kokeneempi harrastaja saa ”vertaistukea” pulmiinsa. Yhdistys tekee lisäksi yhteisiä matkoja, järjestää luentoja ja sukututkimuskursseja.

Olemme järjestö, joka kokoaa jäsenikseen eläkeläisiä tai pian eläkkeelle siirtyviä ihmisiä. Tarjoamme monipuolista toimintaa ja toimipisteemme on kirjaston Tuulenpesässä keskiviikkoisin klo 12. Ohjelma koostuu jäsenistön toiveista. Kerhossa käy paljon vierailevia ”tähtiä”: erilaisia tuote-esittelijöitä, ikääntyvien ihmisten palveluiden esittelijöitä, terveyden ja jaksamisen asiantuntijoita ja myös Kemin kaupungin virkamiehiä kertomassa kaupunkimme asioista. Teemme myös retkiä lähialueelle, tänä kesänä kävimme Kierikki-keskuksessa. Meillä on myös aktiivinen jumpparyhmä, joka kokoontuu tiistaisin Tervahallilla. Siellä saa hyviä vinkkejä ikäihmisten kunnon säilyttämisessä. Jäsenmäärä on 132 mikä on melkoinen joukko ja sieltä varmasti löytyy myös tuttuja eri elämänvaiheista. Kemin Eläkkeensaajien ohjelmassa on myös kulttuuria; käymme teatterissa, elokuvissa ja
kulttuuritapahtumissa. Yksi merkittävä osa toimintaa on hyväntekeväisyys, johon itse kukin voi osallistua voimiensa ja halunsa mukaan. Olemme jo usean vuoden keränneet Joulun lapsi-keräykseen paketteja, jotka tuovat Romanian köyhimmille lapsille edes kerran elämässä jouluiloa. Toinen kohteemme on Merimieskirkko,
jonne olemme kutoneet villasukkia ja näin myös kaukana kotoaan olevat meri-miehet saavat lämpöisen joululahjan. Yhteiset virkistyshetket on kaikille tarpeen
ja yhteinen jouluruokailu kuuluu perinteiseen syyskauden päätökseen. Ja kirsikkana kakussa on yhteistyö Mikserin kanssa. Opetimme maahanmuuttaja naisia kutomaan sukkia ja koko porukalle Boccia-pelin salat. Nyt siellä on Boccia-harrastajia, jotka osallistuvat alueen Boccia-turnauksiin hyvällä menestyksellä.

Avustusta myönnetään pienimuotoisesti myös harrastetukena. Vuonna 2020 yhdistys on jakanut myös korona-avustuksia vähävaraisten lasten perheille yhteensä 19 000 euron edestä. Avustukset ovat menneet perille ruokalahjakortteina. Jakamisessa apuna ovat toimineet mm. kuntien ja seurakuntien perhetyö. Vuoden lapsellinen teko -palkinnolla halutaan antaa tunnustusta lapsimyönteisyydestä ja -ystävällisyydestä sekä palkita lasten
hyväksi tehtyä kehittävää ja pitkäjänteistä työtä. Viimeisin palkinto myönnettiin Päivi ja Pekka Koskelalle. Vuosi 2021 tuo tullessaan aihetta myös juhlaan. Pitkät perinteet omaava Pelastakaa Lapset -paikallisyhdistys täyttää 60 vuotta. Muodollisuudet jätetään loppuvuoteen ja päähenkilöinä, juhlan sankareina ovat luonnollisesti lapset. Kemin Pelastakaa Lapset toimii yhteistyössä myös lähikuntien
muiden lapsiperhetoimijoiden kanssa ja järjestää mm. Lapsen oikeuksien viikolla vuosittaisen Lasten Kemi -tapahtuman. Jos haluat mukaan tapahtumaan
mukaan järjestämään lapsille tekemistä tai esiintymään, ole yhteydessä!

Tornion Sydänyhdistys on perustettu 1976. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana edistäen terveitä elämäntapoja ja
sydänterveyttä. Korona COVID-19 johtuen toiminta on tauolla ja noudatamme Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän antamaa suositusta.

SenioriPiste -Kiertävä kohtaamispaikka Torniossa Toimintaa vuodesta 2003, taustaorganisaationa Kivirannan Senioritalo ry. Toimintaa järjestetään Tornion maaseutukylissä ja kaupunkialueella. Toimintamuotoja ovat SenioriPisteen Kylästä Kylään -kiertueet, tapahtumat ja ryhmäretket sekä etäryhmät. Toiminta on hyvinvointia edistävää ja se on suunnattu 60+ omassa kodissa asuville torniolaisille senioreille. SenioriPisteen toiminnasta viestimme kotisivujen (www.senioripiste.com) lisäksi Kotikulmilta -kaupunkilehdessä sekä facebookissa ja instagramissa. Tornion Sydänyhdistys on perustettu 1976. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on terveiden, sydän- ja verisuonitautien riskiryhmiin kuuluvien sekä sairastuneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Yhdistys toimii sydänterveyden vaikuttajana ja edunvalvojana edistäen terveitä elämäntapoja ja sydänterveyttä. Korona COVID-19 johtuen
toiminta on tauolla ja noudatamme Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän antamaa suositusta.
TORNION SYDÄNYHDISTYS RY
yhteystiedot
Seija Sipola toiminnanjohtaja
p.040 840 7752
seija.sipola@senioripiste.com
Mia Pallari, toiminnanohjaaja
p. 0400 270 945
mia.pallari@senioripiste.com

Yhdessä ry on 40-vuotias mielenterveysyhdistys, joka toimii taustajärjestönä Kemin klubitalon toiminnalle. Klubitalo tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan mielenterveyskuntoutujille ja toimintaan kuuluu muun muassa Klubitalon olohuone, Pirttikahvila, aikoja henkilökohtaiselle neuvonnalle ja ryhmätoimintaa. Jäseneksi voi liittyä täysi-ikäisenä ja jäsenillä on mahdollisuus
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan: esimerkiksi retkikohde päätetään yhdessä ja mukaan pääsee pienellä omavastuulla. Jäsenetuihin kuuluvat muun muassa liikuntasali- ja uimahallivuorot. Yhdessä ry:n toiminta täydentää kunnan tarjoamia palveluita. Lisäksi järjestö tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, koulujen ja
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa. Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät kokevat tärkeiksi tavoitteiksi ihmisten auttamisen, tukemisen ja mielenterveysongelmiin liittyvän stigman vähentämisen. Apua saa sekä arkipäivän asioihin että tarvittaessa palveluohjaukseen.

Yhdistyksen ovet ovat avoinna maanantaista tiistaihin sekä torstaista perjantaihin kello kahdeksasta kolmeen. Keskiviikkoisin tarjotaan digiohjausta ja Porinapuhelin on tarkoitettu mukavaan jutteluun ja kuulumisien vaihtoon. Yhdessä ry on osa Mielenterveyden Keskusliittoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *