Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Lapin hyvinvointialue tiedottaa 4.7.2023: Lapin hyvinvointialue valmistelee hankintojen strategisia linjauksia

Luotu: 04.07.2023

Lapin hyvinvointialueen valmistelee hankintojen strategisia linjauksia vuoden 2023 aikana. Työn valmistelussa keskeisiä tarkastelukohteita ja huomioitavia seikkoja ovat erityisesti muuttuva toimintaympäristö, Lapin hyvinvointialuestrategia sekä kansallinen hankintastrategia.

Osana valmistelutyötä Lapin hyvinvointialue on avannut verkkoaivoriihen, johon kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi osallistua. Verkkoaivoriihi on toteutettu Webropol-kyselynä.

Verkkoaivoriihessä käsitellään viittä eri pääteemaa. Jokaiseen pääteemaan on tuotu hankintalinjausten valmistelutyössä esiin nostettuja alustavia tavoitteita. Työn edetessä tavoitteet jalostuvat Lapin hyvinvointialueen hankintalinjauksiksi, joita edistetään tavoitekohtaisten toimenpiteiden kautta. Lapin hyvinvointialuevaltuusto päättää strategisista linjauksista.

Haluamme nyt kuulla näkemyksiäsi ja mielipiteitäsi aihealueisiin valituista alustavista tavoitteista, jotta pystymme hyödyntämään niitä jatkovalmistelussa. Otamme mielellämme vastaan myös uusia ideoita ja ajatuksia.

Osallistumaan pääset Webropol-kyselyn kautta, joka löytyy myös Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta lapha.fi.

Verkkoaivoriihi on avoinna 18.8.2023 saakka.

Lisätietoja:

Hilkka Neuvonen, hankintapäällikkö Lapin hyvinvointialue
p. 040 657 4855
hilkka.neuvonen@lapha.fi