Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
kuntien nuorisoneuvostot

Nuorisoneuvostot (nuorisovaltuustot) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja.

Kuntien on asetettava nuorisoneuvosto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisoneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun , toteuttamiseen ja seurantaan. Nuorisoneuvostot edustavat nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen neuvostojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.
Nuorisoneuvostojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin.

Nuorisoneuvostot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry (Nuva ry) toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Nuva ry:n sivuille pääset tästä.