Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Kansalaisareenan eduskuntavaalitavoitteet 2023

Vapaaehtoistoiminnalla on todistetusti hyvinvointia lisäävä vaikutus. Se on myös keino edistää merkityksellisiksi kokemiaan asioita, luoda yhteenkuuluvuutta ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Esimerkiksi näistä syistä vapaaehtoistoiminnan ja järjestökentän tukemiseen tulee kiinnittää seuraavassa hallitusohjelmassa huomiota.

Keinoja vahvemman vapaaehtoistoiminnan tekemiseen: 

– Seuraavaan hallitusohjelmaan tulee kirjata järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus. Riittävä rahoitus auttaa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kenttää saavuttamaan täyden potentiaalinsa yhteiskunnallisten ongelmien ennaltaehkäisijänä, luottamuksen rakentajana ja yhteiskunnan uudistamisen lähteenä.  

– Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen on huomioitava julkishallinnossa. Päättävissä elimissä on oltava mukana kattava järjestöjen edustus, joka koostuu niin pienistä yhdistyksistä kuin valtakunnallisista järjestöistä. Edustuksessa on huomioitava esimerkiksi alueellisuus sekä vähemmistöryhmien mahdollisuudet osallistua. 

– Kansalais- ja demokratiataitoja kasvatus läpi oppijan koulutuspolun on varmistettava. Oppijan koko polulla – varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkea-asteella sekä myös aikuisopetuksessa – tulee lisätä mahdollisuuksia perehtyä vapaaehtoistoiminnan kautta saatavaan osallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Myös kotoutujan polulla on tuotava esiin järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, jotta uudet suomalaiset löytävät tapoja osallistua ja vaikuttaa.  

Tulevaisuuden vahva vapaaehtoistoiminta tehdään nyt! #eduskuntavaalit2023 #vaalitavoitteet @kansalaisareena

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry on Kansalaisareenan jäsen. Vetoamme Lapin kansanedustajaehdokkaisiiin, jotta nämä huomioivat järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan. https://kansalaisareena.fi/tavoitteet-eduskuntavaaleihin-2023/

Eduskuntavaalitavoitteet 2023