Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto

Majakan koordinoima Järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto (NEO) on avoin nuorten hyvinvointia edistäville ja heille erilaisia palveluita ja toimintaa järjestäville järjestöille ja yhdistyksille Meri-Lapin alueella. Verkosto kokoaa alueen yhdistyksiä yhteiseen kehittämiseen, edistämään yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä seurakuntien sekä kuntien kanssa. Verkostoissa vaihdetaan tietoa ja osaamista eri toimijoiden välillä. Toiminnalla pyritään ehkäisemään päällekkäistä työtä ja löytämään yhteistyön paikkoja sekä kehittämään yhdistysten matalan kynnykset toimintamalleja ja palveluita. Elämänkaariverkostossa kohtaavat nuorten parissa toimivat yhdistykset, seurakunnat ja kuntatoimijat.

Olette tervetulleita verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä, toimittepa esimerkiksi sosiaali- ja terveysasioiden, kulttuurin, liikunnan tai kylätoiminnan parissa!

Mukaan voi tulla milloin vaan ja osallistuminen ei sido teitä mihinkään, mutta voi sen sijaan tarjota uusia ajatuksia, ideoita ja yhteistyön mahdollisuuksia!

Lisätietoja
Järjestökoordinaattori
Merja Simoska
merja.simoska@setlementtitoivola.fi