Järjestötieto.fi
järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto

ikääntyvien elämänkaariverkosto

Majakan koordinoima Järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto on avoin seniori-ikäisten hyvinvointia edistäville, heille erilaisia palveluita ja toimintaa järjestäville yhdistyksille Meri-Lapin alueella.

Tavoitteitamme:

  • Verkosto kokoaa alueen yhdistyksiä yhteiseen kehittämiseen ja edistää keskinäistä yhteistyötä yhdistysten, kuntien ja seurakunnan kanssa.
  • Verkostoissa vaihdetaan tietoa, kokemusta ja osaamista eri toimijoiden välillä.
  • Toiminnalla pyritään ehkäisemään päällekkäistä työtä ja kehitetään yhdistysten matalan kynnykset toimintamalleja ja palveluita.

Olette tervetulleita verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä, toimittepa sosiaali- ja terveysasioiden, kulttuurin, liikunnan tai kylätoiminnan parissa! Osallistuminen ei vaadi sitoumuksia vaan tarjota uusia ajatuksia, ideoita ja yhteistyön mahdollisuuksia!

Verkosto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa.

Verkostoa koordinoi Pohjoisen Yhteisöjen tuki Majakka ry:n verkostokoordinaattori. Lisätietoja merja.simoska@pyt.fi.