Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
järjestöt kuntien kumppaneina meri-lapissa

  • Järjestöyhteistyön seudulliset rakenteet                                                                                               
  • Järjestö-kuntayhteistyön paikallinen yhteistyörakenne
  • Järjestöyhdyshenkilöt kuntiin
  • Järjestötieto.fi -kootusti yhdessä
  • Järjestöt mukana kunnan hyvinvointityössä
  • Kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirja
  • Kunta-järjestöyhteistyö asiakirja helpottaa molemminpuolista kommunikointia, edistää yhdistysten tasapuolista kohtelua ja lisää kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä kansalaisyhteiskuntaan päin.
    Kunta-järjestöyhteistyö asiakirjaan on tärkeää, järjestöjen näkökulmasta kirjata ylös, mm. miten järjestöt otetaan huomioon toimijoina, ja miten kuntalaisten osallisuus sekä kuuleminen toteutuvat kuntastrategian pohjalta. Lisäksi yhteistyöasiakirjaan olisi hyvä kirjata, miten järjestöjä osallistetaan kunnan hyvinvointisuunnitteluun ja sen toteuttamisen arviointiin. Tällä varmistettaisiin järjestökentän näkemys vuosittaisissa hyvinvointitoimenpiteissä.


Keminmaa                                                 Kemi                                                         Simo
Toimijatreffit 22.1.2020                           Toimijatreffit 29.10.2019                    Toimijatreffit 9.5.2019

Tervola                                                     Tornio                                                     Ylitornio
Toimijatreffit                                            Toimijatreffit 15.10.2019                     Toimijatreffit  3.4.2019   

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2025
Selvitys kuntien yhdistysavustuksista 2019