Meri-Lapin Järjestökeskus Silta
Tiedotteet

Avustushaku käyntiin!

Kemin yhteinen avustushaku järjestetään poikkeuksellisesti 1.3. – 22.3.2022, tämän jälkeen hakemuksia ei käsitellä. Avustuksia voidaan myöntää niille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, joiden kotipaikka on Kemi ja joiden toiminta kohdistuu Kemin kaupungin asukkaisiin.

Kemin avustusehdot.


Keminmaan yleisavustuksista vuodelle 2022 

Keminmaan kunnanhallitus julistaa keminmaalaisten järjestöjen ja yhdistysten haettavaksi vuoden 2022 yleisavustukset 29.4.2022 mennessä. Hakemukset ja tietoa löytyy Keminmaan tiedotteesta. Aiheesta löytyy tietoa myös Facebookista.

Keminmaan sivistyspalveluiden vuosiavustukset haettavana 15.4.2022 mennessä. Hakemukset erikseen liikuntaannuorten toimintaan ja kulttuuriin liittyvään järjestötoimintaan.

Avustuksia voidaan myöntää

  • keminmaalaisille rekisteröidyille urheilujärjestöille niiden sääntömääräiseen toimintaan
  • keminmaalaisille rekisteröidyille nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa toimintaa
  • kulttuuritoimintaa harjoittaville keminmaalaisille järjestöille, yhteisöille ja ryhmille
  • apurahat taiteen opiskelijoille ja harrastajille

Simon sivistyslautakunta julistaa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimien vuosi- avustukset 2022 haettaviksi 31.3.2022 mennessä. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon vuosiavustuksia myönnettäessä.

Simon sivistyslautakunnan avustusehdot. Hakukaavakkeita saa vapaa-aikatoimistosta tai nettisivulta.


Tervolan kunta tukee yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa erilaisin avustuksin.

  • Nuorisotoimen kerhotoiminta-avustusta ja kohdeavustusta erilaisiin nuoria palvelevaan toimintaan voidaan myöntää tervolalaiselle nuorisoyhdistykselle, nuorisoryhmälle, oppilaskunnalle tai kyläyhdistykselle.
  • Kulttuuritoimen kohdeavustuksia voivat hakea kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset sekä yksityiset taiteenharrastajat.
  • Urheiluseurat voivat hakea toimintaansa perus-, ohjaus-, koulutus- ja vuokra-avustusta.

Edellä mainitut avustukset ovat haettavana vuosittain maaliskuun loppuun mennessä sähköisellä lomakkeella avustussäännön mukaisesti.


Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille kylille ja yhdistyksille. Vuoden 2022 avustusten hakuaika on 1.3. – 7.4.2022.

Tornion avustusehdot. Avustushakemukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon.


Ylitornion kunnanhallitukselle saapuvat avustusanomukset käsitellään pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa siten, että tammi-huhtikuun loppuun mennessä saapuneet anomukset käsitellään toukokuussa, elokuun loppuun mennessä saapuneet anomukset käsitellään syyskuussa ja marraskuun loppuun mennessä saapuneet anomukset käsitellään joulukuussa.

Anojilta pyydetään anomuksen yhteydessä talousarvio tai muu selvitys tapahtumasta ja tapahtuman jälkeen tilinpäätös tai muu selvitys toteutuneista menoista ja kuluista.

Avustusten anojilta edellytetään vastavuoroisesti avustuksen suuruuden suhteessa osallistumista talkoovoimin johonkin kunnan tapahtumaan, jonka toteuttamiseksi kunta tarvitsee talkootyövoimaa.

Periaatteet avustusten myöntämiseksi. (§ 10)