Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Tervetuloa Meri-Lapin Järjestökeskus Sillan verkkosivuille! Tavoitteenamme on lisätä kuntalaisten hyvinvointia edistämällä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä, yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden yhteistyötä, tehostamalla yhdistysten yhteistä näkyvyyttä ja vaikuttamistoimintaa sekä vahvistamalla yhdistysten toimintaedellytyksiä. Taustayhdistyksenä toimii Setlementti Toivola ry.

Huom! Alkusyksystä julkaistavat Meri-Lapin yhdistyssivut ovat jälleen työn alla! Tänä vuonna yhdistyssivut ilmestyvät elokuun viimeisessä Lounais-Lapissa (viikolla 35). Jos haluat mukaan, ota yhteyttä ja tee alustava varaus viestinta@setlementtitoivola.fi tai p. 050 409 9683. Valmiit mainokset toimitettava meille viimeistään 19.8.2024. Jos tarvitsette apua mainoksen teossa, ottakaa yhteyttä viimeistään viikkoa ennen.