Meri-Lapin Järjestökeskus Silta

Tervetuloa Meri-Lapin Järjestökeskus Sillan verkkosivuille! Tavoitteenamme on lisätä kuntalaisten hyvinvointia edistämällä yhdistysten keskinäistä yhteistyötä, yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden yhteistyötä, tehostamalla yhdistysten yhteistä näkyvyyttä ja vaikuttamistoimintaa sekä vahvistamalla yhdistysten toimintaedellytyksiä. Taustayhdistyksenä toimii Setlementti Toivola ry.